Seminarium nt.: Wybranych problemów z zakresu planowania przestrzennego

W dniach 13 – 14 marca 2024 r. w Ustroniu odbyło się seminarium na temat: ,,Wybrane problemy z zakresu planowania przestrzennego” orgaznizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. W trakcie pierwszego dnia rozmawiano o tym  jak krok po kroku przygotować plan ogólny, a także co nastąpi z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na koniec dnia uczestnicy aktywnie włączyli się w dyskusję w ramach panelu pn.: ,,Czy rewolucja planistyczna to problem czy szansa dla mojej gminy?”.  Drugi dzień poświęcony był tematom dotyczącym odnawialnych źródeł energii oraz nowemu instrumentowi wprowadzonemu przez nowelizację ustawy jakim jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content