Seminarium dot. bieżących problemów samorządów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 18 marca 2024 r. odbyło się seminarium pt.: „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – przegląd najnowszego orzecznictwa i bieżące problemy samorządów”. Seminarium dedykowane było Członkom Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas seminarium eksperci z Kancelarii Prawnej „Ziemski&Partners” przedstawili wystąpienia poświęcone analizie aktualnego orzecznictwa:

  • sądów administracyjnych i organów nadzoru dotyczącego uchwał odpadowych;
  • Sądu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego zamówień odpadowych;
  • sądów administracyjnych dotyczącego wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ponadto dzięki prezentacji p. Bogdana Pasko z Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się ze stanem zaawansowania prac nad Planem gospodarki odpadami dla woj. śląskiego na lata 2023-2028. W seminarium wzięło udział ponad 120 przedstawicieli gmin członkowskich ŚZGiP.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content