Samorządowcy i przedstawiciele branży wod.- kan. w Senacie

Materiał informacyjny: Związek Miast Polskich

O sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków będą debatować w poniedziałek, 24 października br. w samo południe, trzy senackie komisje: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Środowiska oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu.

Posiedzenie odbywa się z inicjatywy Związku Miast Polskich i innych organizacji gmin, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz związków zawodowych z branży wod.-kan.

Ze względu na wagę problemu, który narasta w wyniku obstrukcji PGW Wody Polskie przy rozpatrywaniu wniosków o zmiany taryf, uwzględniających skutki obecnego kryzysu.

Zachęcamy do udziału przedstawicieli naszych miast i spółek wod.-kan. w tym posiedzeniu, osobiście lub online. Nasz stanowczy głos w tej sprawie powinien wyraźnie i jednoznacznie wybrzmieć – nie możemy dopuścić do pogorszenia jakości wody i przerw w jej dostawach do naszych mieszkańców.

Na stronie www.miasta.pl znajdziecie Państwo: program, stanowisko Zarządu ZMP i raport opracowany na zlecenie Związku.

Biuro ZMP

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content