Renta planistyczna w praktyce – webinarium

Renta planistyczna w praktyce. Wybrane zagadnienia i najnowsze orzecznictwo – pod taką nazwą w dniu 4 kwietnia odbyło się organizowane przez nas  webinarium. Szkolenie poprowadził Pan Tomasz Sadownik Kierownik referatu Lokalizacji w Wydziale Planowania Przestrzennego w Gliwicach.

W szkoleniu wzięły udział osoby zajmujące się naliczaniem i egzekucją opłat planistycznych w Urzędach. W jego trakcie omówiono m.in. następujące  zagadnienia: Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i pobrania jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie dowodowe – jego stan faktyczny, stan prawny, a także operat szacunkowy. Egzekucje opłaty planistycznej .Celem webinarium było przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z praktycznym podejściem do problematyki opłaty planistycznej.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content