Relacja ZMP / UMP z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich

Strona samorządowa na posiedzeniu KWRIST 29.11 br. wyróżniła ministrów, którzy w minionej kadencji najlepiej z nią współpracowali. Negatywnie zaopiniowali projekty podziału subwencji oświatowej i rozporządzenia ws. opłat za jednorazowe opakowania.

Podziękowania dla najaktywniejszych ministrów

Posiedzenie było tez okazją do podziękowań. Strona samorządowa postanowiła wyróżnić tych ministrów, którzy, w minionej kadencji, w ocenie przedstawicieli strony samorządowej najciężej, najrzetelniej pracowali i najlepiej współpracowali ze stroną samorządową w pracach Komisji Wspólnej oraz jej Zespołów. Podziękowania trafiły do rąk: Macieja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia; Sebastiana Skuzy, wiceministra finansów oraz Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej. Otrzymał je także Paweł Szefernaker, który jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz pełnomocnik rządu ds. samorządu terytorialnego przez ostatnie sześć lat współprzewodniczył posiedzeniom plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dwie opinie negatywne

Strona samorządowa negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów.

Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Zespołu ds. energii, klimatu i środowiska KWRiST (9 listopada br.), który odstąpił od jego opiniowania. Strona samorządowa postulowała podniesienie przewidzianej w projekcie stawki opłaty z 10 groszy (0,10 zł) za kilogram odpadów do 15 groszy (0,15 zł).

I brak zgody po stronie resortu klimatu i środowiska na zmianę wysokości stawki tej opłaty był główną przyczyną negatywnej oceny projektu. Jak bowiem poinformował dyrektor Robert Chciuk podwyższenie opłaty z 10 groszy do 15 groszy wymagałoby przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu, a resort chce, aby rozporządzenie i przewidziane w nim stawki opłat zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

W ocenie strony samorządowej zmiana stawki wcale nie wymagałaby ponownego konsultowania projektu. Po pierwsze stawka 10 groszy za kilogram odpadów ustalona została bez udziału strony samorządowej. Resort klimatu omawiał ją wyłącznie z przedstawicielami przedsiębiorców oraz ich organizacji. Po drugie wysokość stawki nie wymagała uzgodnienia z przedstawicielami branży, a jedynie jej skonsultowania, co nie odbiera Ministerstwu prawa do ustalenia jej wysokości po wysłuchaniu wszystkich interesariuszy, w tym właśnie przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej.

Negatywna opinia w sprawie podziału subwencji oświatowej

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego podtrzymała negatywną opinię Zespołu ds. edukacji, kultury i sportu KWRiST na temat projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024. wydaną 14 listopada br.

Przedstawiciele strony samorządowej podkreślali, że pomimo iż sama subwencja rośnie, to nadal jej wysokość nie jest adekwatna do realizowanych przez JST zadań oświatowych.

– Subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli – argumentował burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy, współprzewodniczący Komisji Wspólnej z ramienia Unii Miasteczek Polskich.

Szczegółowe zarzuty do projektu przedstawił dyrektor Grzegorz Kubalski wymieniając m.in. wagę, którą resort edukacji ustalił na edukacje domową (0,8), a której wysokość – w ocenie strony samorządowej – jest bardzo zawyżona.

– Czy przeprowadziliście państwo analizę ile kosztuje edukacja domowa jednego ucznia w porównaniu z edukacją w szkole stacjonarnej? – dopytywał dyrektor Grzegorz Kubalski. – Nasza propozycja wagi 0,4 wynika że oceniamy że uczeń w edukacji domowej kosztuje 40% tego co uczeń chodzący do szkoły. Nie oszukujmy się kosztuje znacznie mniej – podkreślał.

Inne zastrzeżenia jakie strona samorządowa zgłosiła do projektu podziału subwencji oświatowej na 2024 r. dotyczyły m.in. finansowania liceów ogólnokształcących; finansowania szkół przyszpitalnych; środków na zatrudnienie specjalistów w szkołach (m.in. psychologów), czy finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Plan ogólny gminy z ocena pozytywną

Pozostałe przedłożone do zaopiniowania projekty Komisja Wspólna oceniła pozytywnie. Wśród nich znalazł się m.in. projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Samorządowcy podkreślali, że zdecydowana większość uwag do tego projektu została uwzględniona lub wyjaśniana, m.in. na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu roboczym z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jednocześnie reforma planowania, w tym termin przyjęcia przez JST planów ogólnych powinien zostać przesunięty w czasie, przekonywała Dorota Bąbiak-Kowalska, dyrektor Biura UMP.

Co z nagrodami za frekwencję?

W sprawach różnych strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego powróciła do tematu zapowiadanych przez rząd przed wyborami parlamentarnymi „nagród za frekwencję wyborczą”.

Przedstawiciele korporacji samorządowych dopytywali, kiedy i na jakich zasadach będą wypłacane, obiecane przez rząd Mateusza Morawieckiego i jego poszczególnych ministrów środki m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich, czy Ochotniczych Straży Pożarnych. Strona samorządowa zażądała także przedstawienia regulaminów konkursów określających zasady przyznawania tych nagród.

Strona samorządowa wyraziła także nadzieję, że środki te będą dzielone sprawiedliwie, to znaczy bez pomijania największych miast. Jak bowiem zwrócił uwagę sekretarz strony samorządowej, Marek Wójcik Ochotnicze Straże Pożarne, czy Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonują również w takich gminach.

Na podstawie relacji UMP

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content