Regionalne Forum Energetyczne – Wisła, 15-16 grudnia

Informujemy, że w dniach 15-16 grudnia 2022 r. w hotelu STOK w Wiśle odbędzie się Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego, skierowane przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców z branży energetycznej, uczelni technicznych oraz wszystkich osób związanych zawodowo z tematyką szeroko rozumianej energetyki, zmian klimatu i ochrony środowiska. W trakcie tego wydarzenia (w godzinach popołudniowych pierwszego dnia, tj. 15 grudnia) przewidziano również otwarte, połączone posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii oraz Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Program Forum (obecnie w trakcie ostatecznych uzgodnień) przewiduje omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym, efektywnością energetyczną, rozwojem wodoru i paliw alternatywnych oraz ujęciu ich w bilansie energetycznym, a także gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ). Ponadto planowany jest udział przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który zaprezentuje tematy z obszaru nowej Polityki Energetycznej Polski, miksu energetycznego kraju oraz projektowanych zmian ustawy Prawo Energetyczne i jej wpływu na działalność samorządów.

Organizatorem Regionalnego Forum Energetycznego jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej. Osoby do kontaktu: p. Mariusz Świąder tel. 501 406 956, e-mail: mswiader@slaskie.pl oraz p. Maciej Wontor tel. 514 780 130, e-mail: wontorm@slaskie.pl.

Link do strony wydarzenia tutaj.

Udział w Forum jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają natomiast koszt noclegu, zgodnie z załączonym formularzem. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: mswiader@slaskie.pl, mwontor@slaskie.pl w terminie do 6 grudnia br.

Data wydarzenia: 2022-12-15

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content