Propozycje zmian w przepisach podatkowych – definicja budowli

W nawiązaniu do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które wykazały niekonstytucyjność aktualnych przepisów dotyczących definicji budowli i niektórych aspektów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce, zrzeszającej obecnie 157 gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego – przedłożył do Ministerstwa Finansów propozycje kluczowych zmian w prawie podatkowym.

Dokument ten został opracowany przez specjalnie powołany do tego celu Zespół Roboczy, złożony z ok. 30 przedstawicieli komórek finansowo-podatkowych różnej wielkości gmin.

Zespół ten (w okresie listopad 2023 r. – marzec 2024 r.) dokonał szczegółowej analizy obowiązujących przepisów i – w oparciu o wytyczne wynikające z wyroków Trybunału Konstytucyjnego – opracował propozycje zmian, zgodnie z przyjętą koncepcją „przeniesienia” definicji określających przedmiot opodatkowania do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Celem zaproponowanych zmian jest nie tylko dostosowanie prawne do wymogów konstytucyjnych, ale również uwzględnienie praktycznych aspektów opodatkowania nieruchomości w celu zwiększenia precyzji i sprawiedliwości podatkowej.

Wśród innych kluczowych zmian zaproponowano również pierwszeństwo kwalifikacji obiektów jako budowli nad budynkami, co jest odpowiedzią na wcześniejsze problemy interpretacyjne oraz ujednolicenie podejścia do opodatkowania garaży, niezależnie od ich położenia czy formy prawnej.

Dokument ten uwzględnia także rozszerzenie katalogu obiektów zaliczanych do budowli podlegających opodatkowaniu. Zarząd Związku jest zdania, że ta modyfikacja przyczyniłaby się do większej klarowności przepisów oraz ułatwiłaby identyfikację obiektów podlegających podatkom lokalnym.

 

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content