Projekty międzynarodowe szansą dla organizacji i samorządów z całej Polski!

17 stycznia 2024 r. został uruchomiony nabór w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Program stanowi doskonałą platformę do realizacji międzynarodowych projektów, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia mieszkańców. W projektach mogą wziąć udział organizacje publiczne i prywatne z całej Polski.

Dotychczas 114 polskich partnerów skorzystało z dofinansowania. Miasto Gdańsk przygotuje się do wykorzystania dronów w planowaniu zielonej i inteligentnej mobilności w mieście. Politechnika Warszawska z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym z Warszawy sprawdzają, jak ponownie wykorzystać wodę oczyszczoną ze ścieków, a świętokrzyska Gmina Bieliny współpracuje w międzynarodowym projekcie dotyczącym cyfryzacji bioprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.  Partnerstwo w projekcie to szansa na promocję na arenie międzynarodowej oraz na wprowadzenie rozwiązań, które sprawią, że polskie regiony będą neutralne dla klimatu, a usługi publiczne będą innowacyjne i dostosowane do potrzeb społeczeństwa. Dofinansowanie projektów wynosi 80% z EFRR. Program jest okazją dla organizacji prywatnych i publicznych całej Polski.

Zachęcam Państwa do udziału w seminarium informacyjnym o naborze, które odbędzie się online 8 lutego br. w godzinach 10.00-14.00 (więcej informacji o spotkaniu).

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content