Prezentacja nt.: e- doręczeń przygotowana przez Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych

Jest szybsze niż tradycyjna poczta, bezpieczniejsze niż  tradycyjny e-mail, wygodniejsze niż klasyczny list polecony, prawnie równoważne tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Mowa o e-doręczeniach. Czym są? To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki usłudze podmioty publiczne i obywatele mogą w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z doręczeń elektronicznych. Zapewnią identyfikację nadawcy i odbiorcy, integralność i poufność przesyłki, a ponadto niepodważalność doręczenia, potwierdzoną dowodami wysłania oraz odebrania – rozpoznawalnymi na terenie całej Unii Europejskie. Temat e-doręczeń jest bardzo ważną kwestią w ostatnim czasie, dlatego też podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów zaprezentowano przygotowaną przez Komisję  prezentację nt.: e – doręczeń. Prezentacja w przystępny i skondensowany sposób przedstawia najważniejsze kwestie, m.in.: jakie zmiany wprowadza ustawa o e-doręczeniach? PURDE (publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego) a PUH (publiczna usługa hybrydowa) i inne.  Obowiązek wdrożenia e-doręczeń w samorządach upływa 10 grudnia br. W okresie przejściowym, czyli do dnia 31 grudnia 2025 r., obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska

fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content