Powstał Kodeks dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych

Z inicjatywy Komisji ds. Zamówień Publicznych naszego Związku opracowano dokument pn. „Kodeks dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych w mieście / gminie / powiecie…”.  Kodeks ma na celu zapewnienie sprawnego działania samorządów w sferze zamówień publicznych przy konieczności zachowania efektywności ekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej oraz w obliczu ciągłej kontroli społecznej i instytucjonalnej – podkreślają jego autorzy, czyli dr Jarosław Rokicki, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej i Michał Zastrzeżyński, Zastępca Prezydenta Sosnowca.

Potrzeba przygotowania Kodeksu wynikła z dużego znaczenia problematyki zamówień publicznych w bieżącej realizacji przez jst zadań publicznych, w tym zwłaszcza wydatkowania środków publicznych z poszanowaniem przepisów prawa materialnego.

Kodeks został przygotowany z takim założeniem, aby – w przypadku jego przyjęcia – nie zaburzyć w żaden sposób dotychczasowej samodzielności jednostki samorządu terytorialnego w stosowaniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych pod względem organizacyjno-proceduralnym.

– Mamy za to nadzieję, że wprowadzenie regulacji środowiskowej w samorządach może stać się istotnym elementem standaryzacji i podnoszenia jakości procesu udzielania zamówień publicznych, jak również prowadzenia kontroli zarządczej. – podsumowuje Witold Magryś, Dyrektor biura Związku.

więcej o Komisji ds. Zamówień Publicznych tutaj: Komisja ds. Zamówień Publicznych – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content