Posiedzienie komisji ds. Problemów Komunikacyjnych

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

12 grudnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 11.00 (biuro Związku w Katowicach)

Podczas posiedzenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

1. podsumowanie konferencji jesiennej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji;
2. nowe doświadczenia i zmiany w procesach dotyczących nakładania kar administracyjnych z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3. procedura wydawania zezwolenia na prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
4. informacja dot. kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;
5. usuwanie pojazdów w trybie art. 130a p.r.d. w świetle zmian w kodeksie karnym dot. konfiskaty pojazdów za określone przypadki;
6. sprawy bieżące.

WSZYSTKIE POSIEDZENIA

Data wydarzenia: 2022-12-12

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content