Posiedzenie Zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ds. związanych z odpadami. 

W dniu 28 listopada 2023 r., w Sali Błękitnej Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach do spraw związanych z odpadami.

Posiedzenie poświęcone było kwestiom możliwości dofinansowania likwidacji tzw. nielegalnych składowisk odpadów w ustawowym trybie wykonania zastępczego przez gminy, na terenie których się one znajdują.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia prezentacji nt. problemu nielegalnych składowisk odpadów na terenach gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, którą przedstawił p. Adam Neumann, Członek Zarządu Związku, Prezydent Gliwic. W sierpniu 2023 r. na wniosek Miasta Gliwice ŚZGiP rozeznał skalę problemu występowania nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych wśród gmin członkowskich, przeprowadzając ankietę. Liczby są zatrważające a skala występowania problemu bardzo duża. Z przeprowadzonych badań wynika, że łączna liczba nielegalnych składowisk w 50 gminach, które udzieliły odpowiedzi wynosi 158. Dane zebrane w ramach badania zostały przedstawione podczas posiedzenia Zespołu.

Najważniejsze wyzwania w tym obszarze, na które wskazują gminy, to narastająca skala problemu nielegalnych składowisk i wysokie koszty związane z ich likwidacją. Szczególnie problematyczne dla samorządów lokalnych jest występowanie składowisk odpadów niebezpiecznych na prywatnych działkach.

Występowanie nielegalnych składowisk odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych, do których usunięcia zobowiązany jest samorząd, a także odpadów zagranicznych oraz składowisk zlokalizowanych na prywatnych działkach, to poważny problem i wyzwanie dla samorządów – podkreślają samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

Porzucone odpady powinny być niezwłocznie usuwane z miejsc do tego nieprzeznaczonych i przekazywane do właściwego zagospodarowania – dodają samorządowcy.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content