Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów w Jaworzu, 31.01-1.02.2019 r.

szkolenie,symbol

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2019 r. odbyło się 2-dniowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gminie Jaworze, w którym wzięło udział około 90 przedstawicieli samorządów lokalnych z terenu województwa śląskiego, tj. burmistrzów, wójtów oraz ich zastępców.
Uczestników powitali p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice i Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów p. Jacek Krywult oraz gospodarz Gminy Jaworze – Wójt Radosław Ostałkiewicz.

W trakcie spotkania przeprowadzone zostały wybory nowego Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na kadencję samorządową 2018-2023. Z pośród uczestników zostało wybranych jednogłośnie 10 członków: Koordynatorem Konwentu nadal pozostał  p. Ireneusz Czech – wójt Gminy Kochanowice, jego zastępcami zostali p. Barbara Magiera – burmistrz Miasta Radlin,  p. Zdzisław Banaś – burmistrz Miasta i Gminy Siewierz oraz p. Klemens Podlejski – burmistrz Miasta i Gminy Żarki. Pozostali członkowie Prezydium: p. Piotr Derejczyk – wójt Gminy Miedźno, p. Tomasz Gęsiarz – wójt Gminy Mstów, p. Maciej Gogulla – wójt Gminy Pilchowice, p. Krystian Grzesica – burmistrz Miasta Bieruń, p. Radosław Ostałkiewicz – wójt Gminy Jaworze, p. Marian Pawlas – wójt Gminy Suszec.

Pierwszego dnia posiedzenia tematyka Konwentu obejmowała bloki tematyczne dot. współpracy małych i średnich gmin z władzami regionu. Tematykę tę przybliżył uczestnikom posiedzenia Marszałek Województwa Śląskiego – p. Jakub Chełstowski oraz p. Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego, która omówiła kwestie związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego.

UWAGA:
W trakcie posiedzenia uczestnicy Konwentu przyjęli stanowisko w sprawie: Głównych problemów rozwojowych województwa śląskiego (z dn. 1 lutego 2019 r.).

Kwestie związane z problemami gospodarki wodnej w małych i średnich gminach województwa śląskiego przedstawiły p. Maria Wisińska-Kurz, Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych oraz p. Zdzisława Stojek, Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach).
Tradycyjnie pierwszego dnia Konwentu zorganizowany został także XIV Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W turnieju wzięli udział reprezentanci samorządów lokalnych, którzy podzieleni na 4 drużyny reprezentowali poszczególne regiony województwa śląskiego. Zwycięską drużyną okazała się drużyna reprezentująca Subregion Północny.  Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju trafił do rąk wójta Gminy Przystajń p. Henryka Macha.

Drugiego dnia zaproszeni prelegenci p. Dorota Wójtowicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (w zastępstwie za Wojewodę Śląskiego p. Jarosława Wieczorka) oraz p. Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poruszyli tematy związane z możliwościami wsparcia finansowego dla gmin w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych (2019-2027: nabór i wybór; 2019-2028: finansowanie i realizacja), a także o zmianach w dokumentach ustrojowych (np. w zakresie zmiany statutu gminy, powiatu), o raporcie o stanie gminy oraz  o uprawnieniach Radnych i Przewodniczego Rady Gminy.
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach p. Tomasz Bednarek przedstawił priorytety działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 r, a wicekurator Oświaty p. Jacek Szczotka, przybliżył uczestnikom posiedzenia zagadnienia związane z nadzorem pedagogicznym.
Najbliższe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów planowane jest w maju 2019 r. w gminie Mstów, na które Śląski Związek Gmin i Powiatów już teraz serdecznie zaprasza.

Prezentacje z posiedzenia Konwentu:

Marszałek Województwa Śląskiego – p. Jakub Chełstowski:  tutaj
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – p. Małgorzata Staś: tutaj
Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – p. Zdzisława Stojek: tutaj

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Wojewódzkiego – p. Dorota Wójtowicz: tutaj
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – p. Tomasz Bednarek: tutaj
Wicekurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Katowicach, p. Jacek Szczotka: tutaj

Galeria zdjęć

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content