Posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej.

23 stycznia odbyło się pierwsze w 2024 roku posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej. Ze względu na liczne wątpliwości dotyczące rozliczania energii przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikające m.in.  z przepisów o ochronie odbiorców energii elektrycznej, a także nowe przepisy, których celem ma być wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii, do udziału w posiedzeniu zaproszono p. Jacka Walskiego (PREDA Sp. z o.o.). Oprócz ww. zagadnień prelegent omówił m.in. procedury związane z umowami rezerwowymi sprzedaży energii elektrycznej, modele umów zawieranych przez prosumenta, a także skomplikowane zasady rozliczania energii elektrycznej w formule net-billingu. Ważną częścią wykładu była również kwestia energii biernej pojemnościowej, której koszty (szczególnie w przypadku oświetlenia ulicznego LED) często stanowią znaczny składnik faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej. W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy bieżące zgłaszane przez członków Komisji, wstępnie zaplanowano również prace Komisji w 2024 r.

 

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej jest w biurze Związku Agata Motyl, st. specjalista ds. wzmacniania kompetencji, e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 32 251 10 21.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content