Posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Dziś odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia były rekomendacje nt. obowiązków kontrolnych gmin dotyczących pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Najważniejsze elementy projektu tego dokumentu, przygotowanego przez powołaną w tym roku przy naszym Związku Grupę Roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej, przedstawiła Komisji Przewodnicząca Grupy – p. Anna Buchta, Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory, która w naszym Związku pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Ekologii. W trakcie posiedzenia rozmawialiśmy także na temat problemów w zakresie segregacji odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej i propozycji ich rozwiązania. Poruszone również zostało zagadnienie związane z kompostowaniem bioodpadów u źródła, istotne zwłaszcza dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dalsze zaplanowane dziś działania Związku w tym obszarze będziemy na bieżąco relacjonować.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content