Po obradach Zarządu ŚZGiP w Pszczynie – w walce o czyste powietrze.

W dniu 26 stycznia 2024 roku – na zaproszenie Burmistrza Dariusza Skrobola – w Wodnej Wieży w Pszczynie odbyło się pierwsze w Nowym – 2024 roku posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce zrzeszającej aktualnie 157 JST.

W trakcie obrad Zarząd Związku przyjął m.in. następujące stanowiska w sprawach istotnych dla samorządowców województwa śląskiego:

1.W sprawie pilnego rozwiązania kryzysu finansowego w programie Czyste Powietrze i przeznaczenia 2 mld zł na ten program

2.W sprawie wprowadzenia mechanizmu rekompensaty dla gmin z tytułu utraconych dochodów w wyniku stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego.

<< Odnotowujemy w ostatnich latach systematyczną poprawę stanu jakości powietrza – zarówno w woj. śląskim, jak i całym kraju. Jednak z uwagi na bardzo złą sytuację w tym zakresie jeszcze dekadę temu, problem zanieczyszczenia powietrza i skali zjawiska smogu nadal jest poważny, w szczególności w większych miastach, w których w dalszym ciągu jakość powietrza znacząco odbiega od bezpiecznych dla zdrowia norm. Polska wciąż jest krajem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej Unii Europejskiej>> podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący ŚZGiP, Prezydent Rybnika. << Z niepokojem odbieramy więc informacje o kryzysie finansowym Programu Czyste Powietrze i sygnały Polskiego Alarmu Smogowego wskazujące na to, że jest on na skraju bankructwa>>  – podkreśla Przewodniczący ŚZGiP.<< W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów postuluje przeznaczenie 2 miliardów złotych z programu RePower Europe na rzecz wsparcia Programu Czyste Powietrze i podjęcie pilnych działań w kierunku odblokowania środków KPO na ten cel, a w dalszej kolejności – również środków Funduszu Spójności. >> – zaznacza Przewodniczący ŚZGiP.

Jednocześnie samorządowcy  zaapelowali o natychmiastowe przekazanie środków na realizację złożonych już wniosków w ramach Programu, aby nie dopuścić do zatorów oraz zapobiec potencjalnemu spadkowi zainteresowania wymianą starych źródeł ciepła i generalnie procesami termomodernizacyjnymi.

 

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content