Podsumowanie Konwentu Samorządowego w Wiśle (29.02-01.03.2024 r.)

Spotkanie parlamentarno-samorządowe w Wiśle

W dniach 29 lutego-1 marca w Wiśle odbyło się ostatnie w tej kadencji organów JST posiedzenie Konwentu Samorządowego ŚZGiP. Spotkanie otworzył gospodarz miejsca Tomasz Bujok, Burmistrz Miasta Wisła oraz Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika, którzy powitali zgromadzonych samorządowców oraz parlamentarzystów.

Przez dwa dni posiedzenia Konwentu licznie zgromadzeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego poruszyli wiele istotnych i aktualnych kwestii. Pierwszego dnia posiedzenia odbyła się debata parlamentarno-samorządowa, w trakcie której Członkowie Zarządu Związku poruszyli najważniejsze postulaty samorządowe w obszarach:

  • ustroju samorządu terytorialnego,
  • systemu ochrony zdrowia,
  • oświaty,
  • transformacji energetycznej regionu,
  • gospodarowania odpadami.

 

Zaproszenie do dyskusji przyjęli parlamentarzyści z terenu woj. śląskiego, reprezentujący: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni; Koło Senackie Niezależni i Samorządni; Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub Parlamentarny Polska 2050 – Trzecia Droga.

Ważnym polem dyskusji był obszar oświaty, gdzie rozważano, aby strona rządowa przejęła całość kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych. Postulowano m.in. ws. umożliwienia samodzielnego kształtowania sieci szkól i przedszkoli jst oraz wypracowania standardów w oświacie.

Główne postulaty z zakresu ochrony zdrowia dotyczyły urealnienia wyceny świadczeń zdrowotnych, zniesienia limitów finansowania świadczeń oraz bieżącej aktualizacji mapy potrzeb zdrowotnych w województwie, a także zmiany przepisów pozwalających na odbiurokratyzowanie pracy lekarzy.

Bardzo ważnym punktem dyskusji parlamentarno-samorządowej były postulaty związane z systemem gospodarowania odpadami. Rozmawiano nt.: podjęcia działań legislacyjnych przy udziale samorządów i przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami w celu napisania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG). Postulowano o pilne wprowadzenie przez administrację rządową do systemu gospodarowania odpadami rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oraz podjęcie starań na poziomie UE o rozszerzenie procesu recyklingu materiałowego o dodatkowy recykling termiczny i chemiczny.

W obszarze energetyki oraz transformacji energetycznej regionu dyskutowano o zmianach legislacyjnych, które umożliwiłyby gminom górniczym nieodpłatne przejęcie terenów pokopalnianych, bądź wprowadzenie przepisów dających możliwość wykupu tych nieruchomości za symboliczną złotówkę.

 

W drugiej części pierwszego dnia Konwentu odbył się – podobnie jak w latach poprzednich – XVIII samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, tym razem o Puchar Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza.

W turnieju wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz inne osoby przez nich wyznaczone. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 drużyny reprezentujące poszczególne subregiony woj. śląskiego.

I miejsce zajęli reprezentanci subregionu południowego (gospodarze miejsca)

II miejsce zajęli reprezentanci subregionu północnego

III miejsce zajęli reprezentanci subregionu zachodniego

IV miejsce zajęli reprezentanci subregionu centralnego

 

Podczas drugiego dnia wydarzenia samorządowcy kontynuowali rozmowy w istotnych z ich punktu widzenia sprawach. Głos zabrał m.in. dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który przedstawił aktualne informacje dot. udostępnienia Polsce pieniędzy (pięciu miliardów euro) w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Europoseł podkreślił, że w ramach pieniędzy z KPO będzie można finansować projekty dotyczące energetyki, klimatu, cyfryzacji czy też ekologii. Jednakże rozliczenia w ramach tego funduszu możliwe będą tylko do końca 2026 roku (jak zauważył w związku z tym realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych wydaje się być – ze względu na termin – niemożliwa do wykonania). Z kolei p. Daniel Kołodziej, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach omówił aktualne zagadnienia dot. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. subregionu południowego p. Aneta Legierska przedstawiła najbliższe plany i wyzwania w promocji marki i rozwoju subregionu południowego w rejonie Beskidów.

Ważnym punktem programu były rozmowy samorządowe na podsumowanie kończącej się obecnej kadencji samorządowej z udziałem wieloletnich i zasłużonych samorządowców, tj.: p. Barbary Magiery – Burmistrz Radlina, p. Bogdana Sośniaka – Wójta Opatowa, p. Stanisława Jagody – Wójta Chełmu Śląskiego, p. Tadeusza Chrószcza – Wójta Marklowic oraz p. Krystiana Kotyni – Burmistrza Krzepic. Rozmowę moderował p. Ireneusz Czech, Wójt Kochanowic. Nie zabrakło wielu wzruszających i pokrzepiających historii związanych z codziennym sprawowaniem funkcji na stanowisku Burmistrza/Wójta oraz wielu słów uznania oraz podziękowań ze strony m.in. Przewodniczącego Związku.

 

Skrót do galerii zdjęć dostępny poniżej:

a) Spotkanie parlamentarno-samorządowe, w dn. 29 lutego 2024 r.

b) XVIII Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza, w dn. 29 lutego 2024 r.

c) Posiedzenie Konwentu Samorządowego, w dn. 1 marca 2024 r.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content