Noworoczne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych.

W dniu 16 stycznia br. odbyło się noworoczne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych.  W trakcie spotkania Inspektorzy ds. Danych Osobowych poruszyli  tematy związane z :

  • Przeglądem administracyjnym kar pieniężnych nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (p. Dawid Łabaj – UM Piekary Śląskie)
  •  Audytami i sprawdzeniami zaplanowanymi do przeprowadzenia w 2024 roku (p. Iwona Nawrocka – UM Rybnik)
  • Kroki jakie należy podjąć po wycieku danych – wnioski i poradniki (p. Patrycja Kijas – UM Częstochowa)
  • Zastrzeżeniami  numeru pesel (p. Patrycja Kijas – UM Częstochowa)

Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych funkcjonuje przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów od 3 lat. W jej skład wchodzą inspektorzy danych osobowych z jednostek samorządu terytorialnego, będących członkami Związku. Komisja na przestrzeni ostatnich kilku lat wypracowała szereg rekomendacji i dokumentów wspierających stronę samorządową w prawidłowym zarządzaniu danymi osobowymi. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ŚZGiP (zakładka dokumenty i stanowiska- opinie, rekomendacje)

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content