Szkolenie pt. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami najważniejsze zagadnienia

29 września br. odbyło się szkolenie pt. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami – najważniejsze zagadnienia kolejnego etapu reformy użytkowania wieczystego. Spotkanie poprowadził pan Grzegorz Kubaszewski – ekspert z zakresu gospodarki nieruchomościami. Podczas szkolenia omówione zostały m.in. dotychczasowe mechanizmy wygaszania użytkowania wieczystego, w szczególności przekształcenia użytkowania wieczystego na gruntach mieszkaniowych, główne założenia drugiego etapu reformy użytkowania wieczystego dokonanej ustawą z 26 maja 2023 roku, zmiany zasad ustalania ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego czy szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content