LVI  sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Żorach.

W dniu 8 grudnia 2023 roku – na zaproszenie Prezydenta Waldemara Sochy – w Miejskim Ośrodku Kultury Żorach odbyła się LVI  sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Obrady otworzył p. Piotr Kuczera – Przewodniczący ŚZGiP, Prezydent Rybnika. Wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości przywitał gospodarz wydarzenia, który opowiedział o tym, jak zmieniło się miasto Żory na przestrzeni ostatnich lat.

,,Jestem ogromnie dumny z tego jakie zmiany zaszły w Żorach w ciągu tych minionych lat. Największym sukcesem jest to, że udało się tak bardzo zmienić Żory, które były kiedyś miastem zaniedbanym a dziś są odbierane jako miejsce najlepiej się rozwijające” – podkreśla p. Prezydent Waldemar Socha.

LVI sesję Zgromadzenia Ogólnego rozpoczęto minutą ciszy poświęconą niedawno zmarłemu Śp. Jackowi Krywultowi, wybitnemu samorządowcowi, wieloletniemu prezydentowi Miasta Bielska- Białej, który w latach 2015-2018 pełnił również funkcję Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Podczas uroczystości Piotr Kuczera, Przewodniczący ŚZGiP wraz z Witoldem Magrysiem, Dyrektorem Biura Związku wręczyli okolicznościowe pismo z życzeniami Prezydentowi Waldemarowi Sosze z okazji 25 lat pełnienia urzędu Prezydenta Miasta Żory.

W trakcie Zgromadzenie Ogólnego Związku nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości. Głos zabrali m.in.: p. Henryk Kiepura, Poseł na Sejm RP, p. Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, oraz  p. Krzysztof Klimosz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Przyjęto stanowiska w sprawach związanych z najważniejszymi postulatami samorządów województwa śląskiego wobec nowego Parlamentu i Rządu RP; w sprawie przywrócenia stabilności systemu finansów samorządowych; w sprawie reformy planowania przestrzennego; oraz w sprawie pilnego podjęcia prac legislacyjnych w zakresie uporządkowania stanu prawnego dotyczącego spraw bezpieczeństwa Państwa.

Przed samym Zgromadzeniem obradował również Zarząd Związku, który przyjął stanowiska w dodatkowych sprawach istotnych dla samorządowców, m.in na temat poparcia petycji Rady Miejskiej w Toszku w sprawie potrzeby zmiany przepisów ustaw w celu dopuszczenia egzekucji sądowej oraz administracyjnej należności innych niż alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości nie mniejszej niż dopuszczalna egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych. Przyjęto również  stanowiska w sprawie możliwości odliczania przez JST podatku VAT metodą tzw. prewspółczynnika, oraz wprowadzenia mechanizmu rekompensaty dla gmin za dochody podatkowe utracone w wyniku stosowania zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości.

 

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content