LIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Związku w dn. 7 czerwca 2022 r. w Lublińcu

szkolenie,symbol

7 czerwca odbyła się LIII sesja Zgromadzenia Ogólnego naszego Związku, tym razem – na zaproszenie Burmistrza Edwarda Maniury – w Lublińcu. Kwestie związane z aktualną sytuacją w Ukrainie, wzrost cen energii elektrycznej i surowców grzewczych oraz finanse samorządów – te kwestie zdominowały dyskusję.

 

W pierwszej części wydarzenia wziął udział online m.in. Anatolij Fedoruk, Mer Buczy. W swoim wystąpieniu podziękował za pomoc udzielaną przez Polskę, w tym samorządy z woj. śląskiego. „Wierzymy w zwycięstwo, a tę wiarę wzmacnia wsparcie i akty solidarności wyrażane przez polskie wspólnoty lokalne” – podsumował.

Z kolei Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce w piśmie skierowanym do Związku, które odczytał podczas wydarzenia Przewodniczący, napisał: „wojna niszczy nasze miasta, ale nie zniszczy chęci życia w wolnym kraju”.

Do zagadnień związanych z aktualną sytuacją w Ukrainie odniósł się też Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski. Przypomniał, że ostatnie dwa lata w skali świata i Europy upłynęły pod znakiem różnych kryzysów. „Odpowiedzialność spoczywająca na samorządach lokalnych i rządzie RP w związku z tymi wydarzeniami była ogromna. Jednak nasze doświadczenia pokazują, że udało się nam wspólnie sprostać wyzwaniom” – powiedział Wojewoda Śląski.

W drugiej części delegaci, samorządowcy z całego regionu przyjęli stanowiska w sprawie:

  • rosyjskiej agresji na Ukrainę i solidarności z ukraińskimi samorządami;
  • wzrostu cen energii elektrycznej i surowców grzewczych oraz ograniczenia dostępności materiałów opałowych dla jednostek samorządu lokalnego;
  • reformy planowania przestrzennego;
  • problemów związanych z finansowaniem przedszkoli w kontekście aktualnej sytuacji finansowej samorządów;
  • finansów JST (skutków kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorządowych w kontekście stabilności finansów JST i ich zdolności do realizacji niezbędnych zadań).

Stanowiska będą dostępne w zakładce „Dokumenty”.

Ważnym elementem wydarzenia był jubileusz 750-lecia Lublińca, który skłonił zgromadzonych uczestników do kilku refleksji.

Gminy i powiaty realizują szereg kluczowych zadań publicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców.

„W samorządzie bardzo ważne jest budowanie relacji i więzi między członkami danej społeczności, jak i poczucie lokalnej tożsamości” – podkreślił Edward Maniura Burmistrz Lublińca, wspominając początki swojego zaangażowania w prace na rzecz samorządów lokalnych.

Przewodniczący Związku wręczając pismo okolicznościowe przedstawicielom samorządu Lublińca podkreślił, że „karty z historii Lublińca, te ostatnie, niedawno zapisane, jak i te znacznie wcześniejsze, pokazują, że od zawsze towarzyszyły one członkom Państwa Wspólnoty”.

Przed sesją Zgromadzenia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku oraz spotkanie z mediami.

zdjęcia dostępne tutaj

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content