Ku zielonej wyspie energetycznej – XV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu pod patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W dniu 22 listopada odbyła się XV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu pod patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
„Ku zielonej wyspie energetycznej – innowacyjne sposoby gospodarowania zasobami energetycznymi OZE na przykładzie dobrych praktyk w kompleksie pałacowym w Kamieniu Śląskim” – to połączenie konferencji, wystawy oraz wizyty studyjnej, która była doskonałą okazją do upowszechnienia wiedzy o najnowszych trendach w energetyce.  W trakcie festiwalu rozmawiano m.in. o: możliwościach finansowania działań i inwestycji proekologicznych, podstawach niezależności energetycznej, w tym na terenach wiejskich, a także o kwestiach związanych z pomiarami i oddziaływaniem akustycznych turbin.
Jesteśmy dumni, że nasz Związek uczestniczy w tak ważnym festiwalu, którego motywem przewodnim jest niezależność energetyczna. Uważamy, że chęć działania na rzecz środowiska i zielonej energii oraz poszukiwanie rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi wpisują się w trendy współczesnego świata. To dla nas, jako Związku bardzo ważne, że mogliśmy objąć patronatem to właśnie wydarzenie – podkreśla Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content