Konwent Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych

W dniach 2-3 października 2023 r. w Gniewinie (woj. pomorskie) odbył się Konwent Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Uczestnikami wydarzenia byli włodarze samorządowi, będący członkami regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy OPOS.

Tematem przewodnim Konwentu były wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego wspólnot lokalnych i poprawą jakości powietrza. Rozmawiano m.in. o odnawialnych źródłach energi, finansowaniu zadań związanych z ochroną powietrza i poprawą efektywności energetycznej gmin.

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Choczewo, Pan Wójt Wiesław Gębka omówił zagadnienia związane z przygotowaniem gminy na przyjęcie kilkunastu tysięcy osób, które w przyszłości będą zaangażowane w budowę elektrowni jądrowej (przewiduje się, że w przyszłości zapewni ona 30% zapotrzebowania kraju na energię elektryczną). Aktualnie wyzwaniem dla tej 5 tysięcznej gminy jest współpraca z rządem oraz maksymalizacja korzyści dla mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Już teraz troską samorządu jest także zagwarantowanie dobrej jakości życia w gminie – po zakończeniu tego przedsięwzięcia.

W trakcie ww. spotkania Pani Małgorzata Dawidowska, przedstawicielka Polskich  Elektrowni Jądrowych przedstawiła informacje nt. aktualnego statusu projektu budowy elektrowni jądrowej, w tym kwestie związane z realizacją procesu pozwoleniowego dla lokalizacji Lubiatowo – Kopalino w gminie Choczewo.

W programie wydarzenia nie zabrakło także wizyt studyjnych do miejsc związanych z zaopatrywaniem w energię i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej. W ramach ww. wizyt uczestnicy Konwentu udali się do Gniewina, gdzie o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii na tym terenie opowiedział Pan Wójt  Zbigniew Walczak. Następnie odbył się rejs statkiem po Jeziorze Żarnowieckim, który był okazją do obejrzenia pozostałości z lat 80-tych niedokończonej elektrowni jądrowej w Żarnowu.

Podczas części konferencyjnej, która odbyła się w hotelu Pan Witold Magryś, Dyrektor biura przedstawił działania naszego Związku w zakresie wspierania samorządów członkowskich w obszarze gospodarowania energią w jst i transformacji energetycznej regionu. Natomiast Pan Tomasz Sadłoń, Wójt gminy Psary zaprezentował działania związane z optymalizacją kosztów gospodarowania energią na przykładzie spółdzielni energetycznej w gminie Psary.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content