Konwent Prezydentów: Problemy w związku z Covid, do tego kryzys budżetów

Katowice, dn. 30.10.2020 r.

Aktualna sytuacja epidemiczna w województwie śląskim oraz kryzys  samorządowych budżetów – o tym rozmawiali dziś (30.10) prezydenci miast z naszego regionu. Spotkanie w formule on-line odbyło się w ramach Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, który działa przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

– Sytuacja epidemiczna staje się coraz trudniejsza, co widzimy w naszych miastach i w skali całego kraju. Jako samorządowcy staramy się panować nad nią, ale każdego dnia jesteśmy zaskakiwani nowymi problemami – powiedział na początku wideokonferencji Krzysztof Mejer, Wiceprezydent Rudy Śląskiej, dodając:

– Kolejni pracownicy, czy to w urzędzie, jednostkach podległych, czy spółkach realizujących zadania publiczne na rzecz samorządu, trafiają na kwarantannę lub do tzw. izolacji. Jednak ciągłość usług publicznych musi być zapewniona.

Nowe ogniska i słaba koordynacja

Krzysztof Mejer odniósł się też do problemów, które wynikają z ciągłego pojawiania się nowych ognisk zakażeń, czy to w zakładach pracy, placówkach medycznych czy takich jednostkach jak domy pomocy społecznej, jak to ma miejsce aktualnie w Rudzie Śląskiej. W trakcie wideokonferencji pojawiło się wiele problematycznych kwestii wynikających z epidemii. Wśród nich to na przykład długi, bo ok. 2-3 dniowy, czas oczekiwania na wynik wymazu, czy bieżące przeciążenie w realizowaniu zadań przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

W wideokonferencji wziął też udział Władysław Perchaluk, Prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Przypomniał, że od początku trwania epidemii zasadniczym wyzwaniem jest sprawne koordynowanie działań, które podejmują poszczególne służby w walce z COVID-19, zarówno w ramach administracji rządowej, jak i samorządowej.

– Mam na myśli nie tylko szybszy przepływ informacji w ramach naszego województwa, ale też pomiędzy województwami i w odniesieniu do całego kraju – powiedział Władysław Perchaluk.

Prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zwrócił też uwagę, że tzw. koordynatorzy wojewódzcy, powołani w związku z epidemią, powinni posiadać wiedzę na temat tego, jakie jest obłożenie szpitali w sąsiednich częściach Polski.

– Nie powinniśmy dopuścić do tego, że gdzieś – w innych częściach naszego kraju – będą wolne łóżka szpitalne, jednak ze względu na brak informacji w tym zakresie, nie będziemy w stanie z nich skorzystać – podsumował ten wątek dyskusji Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika.

Bez nadwyżki operacyjnej i dziura w oświacie

Drugim tematem poruszonym podczas Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu były finanse samorządów lokalnych. Jak wiadomo w samorządach lokalnych trwają prace nad projektami uchwał budżetowych. Niestety – ze względu na szeroko rozumiany kryzys, także w samorządowych finansach – gminy i powiaty stają przed koniecznością ograniczenia przyszłorocznych wydatków.

 Po raz pierwszy miasto nie będzie miało nadwyżki operacyjnej, a więc utraci tzw. potencjał inwestycyjny. To oznacza brak środków na realizowanie inwestycji oraz spłacenie zadłużenia – powiedział Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa. Przypomniał, że poza problemami, które wynikają ze spadków z udziałów w PIT, innych zmian prawnych oraz epidemii, wyzwaniem jest i będzie finansowanie oświaty.

Do ostatniego z tematów odniósł się w trakcie wideokonferencji Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Częstochowy, Wiceprzewodniczący Związku. Przypomniał, że miasto od 2016 r. dopłaca coraz wyższe kwoty do zadań związanych z edukacją.

– Zaczynaliśmy wówczas od dopłaty na poziomie 48 milionów złotych, a w tym roku to już ponad 100 milionów. Gdy policzyliśmy wszystkie ubytki w dochodach i koszty, które częstochowski samorząd poniósł w tym roku ze względu na liczne zmiany przepisów prawa, nowe obowiązki lub niedofinansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, to otrzymaliśmy kwotę 178 milionów – podsumował Krzysztof Matyjaszczyk.

Prezydent Częstochowy zaapelował do pozostałych samorządowców o przyjęcie stanowiska w sprawie zmodyfikowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz reguły związanej z równoważeniem budżetu w części dotyczącej  dochodów i wydatków bieżących.

Ponadto z uwagi na trwającą epidemię i liczne ograniczenia z niej wynikające, podczas wideokonferencji samorządowcy przyjęli stanowisko w sprawie określenia nowych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania sprawozdań, informacji i projektu budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową. Stanowisko zostanie przedłożone Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (będzie dostępne po 2.11 na www.silesia.org.pl w Aktualnościach).

fot. materiały prasowe ŚZGiP

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 141 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content