Konwent BiW w formule wideokonferencji w dn. 30 września 2020 r. [materiały]

szkolenie,symbol

rezentacje po spotkaniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w formule wideokonferencji, z dn. 30 września 2020 r.
1. p. Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pt. „Bezpieczny powrót do szkół”, dostępna tutaj
2. p. Małgorzaty Staś, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego nt. Stanu prac nad perspektywą finansową 2021-2027, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowego Programu Odbudowy, dostępna tutaj
3. p. Elżbiety Kisiel, Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nt. Udziału WFOŚiGW w Katowicach w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – aktualności, dostępna tutaj

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content