Konwent BiW w formule wideokonferencji w dn. 3 marca 2021 r.

szkolenie,symbol

3 marca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Głównym tematem dyskusji była rewizja przepisów samorządowych pod kątem barier rozwojowych oraz program „Mieszkanie Plus”. W wydarzeniu wziął udział Michał Cieślak, Minister, Członek Rady Ministrów, odpowiedzialny za rozwój samorządu terytorialnego.

 

Wydarzenie tradycyjnie otworzył Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice, Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów naszego Związku, który powitał zaproszonych gości i zebranych samorządowców. Następnie Przewodniczący Związku, Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika przedstawił aktualne działania naszej organizacji w kluczowych sferach funkcjonowania jst.

Będzie przegląd samorządowych przepisów

Wśród dyskutowanych podczas Konwentu tematów pojawił się ten związany z bieżącą współpracą administracji rządowej z samorządami lokalnymi. Minister Michał Cieślak w swoim wystąpieniu odniósł się do programu pn. „Samorząd 3.0 – rozwój bez barier”, który zakłada przegląd przepisów prawa związanych z działaniem jednostek samorządu terytorialnego. W ramach konsultacji prowadzonych w zakresie tego programu samorządy lokalne mogą zgłaszać propozycje zmian prawnych. To wszystko z myślą o poprawie jakości usług publicznych i wzmocnieniu rozwoju lokalnego.

Minister przypomniał, że konsultacje w ramach tego programu rozpoczęły się miesiąc temu, a termin na przesłanie uwag mija 31 maja.

Michał Cieślak podczas spotkania podkreślił też, że w ramach prowadzonych prac nad przepisami samorządowymi istotną kwestią będzie określenie nowych źródeł finansowania działalności samorządów. Dodał, że w tym zakresie do Rządu RP wpływa wiele propozycji zmian prawnych. Minister zasygnalizował również, że ma nadzieję, iż zostanie powołana Rada Samorządowa przy Premierze RP, która będzie mogła pełnić rolę doradczą w prowadzonych pracach.

Program Mieszkanie Plus

Podczas spotkania samorządowcy rozmawiali też o rządowym programie Mieszkanie Plus, którego kluczowym partnerem są gminy i powiaty. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawił Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Bartłomiej Druziński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Transakcyjnego, Adam Struziak.

Przedstawiciele KZN odnieśli się m.in. do dotychczasowej współpracy z ponad 200 gminami w Polsce. Zwrócili uwagę, że podpisano już ponad 80 porozumień o współpracy, która dotyczy realizowania wspólnych inwestycji mieszkaniowych wspieranych środkami publicznymi. Przypomnieli także, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) adresowana jest m.in. do osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. „zdolność czynszową”, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny czy osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Podczas posiedzenia Konwentu zostały również zaprezentowane aspekty finansowe tworzenia SIM. Zastępca Dyrektora Departamentu Transakcyjnego, Adam Struziak wyjaśnił, że gmina na objęcie udziałów w nowotworzonym SIM może otrzymać z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jednorazowo wsparcie w wysokości do 3 milionów złotych.

W drugiej części swojego wystąpienia przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości omówili modele i etapy współpracy z samorządami lokalnymi.

Aktualne problemy okiem RIO i WNP

W programie spotkania znalazło się też wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Daniela Kołodzieja na temat aktualnych zagadnień i problemów związanych ze współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego. Prezes RIO przedstawił aktualne statystyki związane z przeprowadzonymi w ostatnim czasie, trwającymi i planowanymi w najbliższym czasie kontrolami.

Podkreślił, że generalnie w bieżącej współpracy z jst najwięcej problemów natury prawno-proceduralnej pojawia się w zakresie uchwał przyjmowanych przez organy stanowiące i kontrolne dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Pod koniec posiedzenia Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Nowak omówił uwagi do uchwał dotyczących strategii rozwoju gmin oraz najczęściej popełniane błędy w uchwałach z punktu widzenia nadzoru prawnego.

Materiały prasowe po Konwencie:

Michał Cieślak o RFIL, finansowaniu i szczepieniach urzędników”: https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/michal-cieslak-o-rfil-finansowaniu-i-szczepieniach-urzednikow,260642.html
„Minister o wynagrodzeniach samorządowców: podwyżka o 20 proc. nie rozwiąże problemu”: https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/minister-o-wynagrodzeniach-samorzadowcow-podwyzka-o-20-proc-nie-rozwiaze-problemu,260724.html
„Rząd zapowiada szukanie nowych źródeł finansowania samorządów”: https://www.prawo.pl/samorzad/nowe-zrodla-finansowania-samorzadow-opinia-minister-michal,506859.html

Do pobrania

  • Prezentacja
    Data dodania: 2022-11-16 10:01 Wielkość pliku: 957 KB Pobrania: 110

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content