Konwent BiW w formule wideokonferencji w dn. 19 maja 2020 r.

szkolenie,symbol

Niezbędna jest dalsza współpraca samorządów lokalnych w walce koronawirusem. Za szczególnie istotne sfery współdziałania samorządowcy wskazują bezpieczne funkcjonowanie żłobków, przedszkoli oraz szkół, służbę zdrowia, ale też inwestycje, realizowane m.in. ze środków unijnych. O tym wszystkim rozmawiali 19 maja podczas posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów w formule on-line.

 

Spotkanie otworzył Ireneusz Czech, Koordynator Konwentu, Wójt gminy Kochanowice, który podziękował za liczny udział w wideokonfernecji. W wydarzeniu tym wzięło bowiem udział ponad 80 samorządowców z województwa śląskiego.

Na początku wideokonfernecji Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika przedstawił dotychczasowe działania ŚZGiP, których celem było wsparcie gmin i powiatów w minimalizowaniu skutków epidemii.

W obecności przedstawicieli Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego burmistrzowie i wójtowie omówili obecną sytuację epidemiologiczną w naszym regionie i poszczególnych jego częściach.

Dyskusja skupiła się na:

  • możliwościach otwarcia publicznych żłobków i przedszkoli, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa;
  • wsparciu służby zdrowia w zakresie zakupu środków ochrony osobistej i sprzętu diagnostycznego;
  • pogarszającej się, zwłaszcza w dobie epidemii, kondycji samorządowych budżetów;
  • wątpliwościach prawnych, które dotyczą przekazywania danych osobowych osób przebywających w kwarantannie;
  • prawnych i organizacyjnych warunkach wykorzystania funduszy unijnych;

Ponadto podczas wideokonferencji Andrzej Szczeponek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawił dane związane ze skalą zarażeń koronawirusem w naszym województwie, zwłaszcza w odniesieniu do kopalni.

Z kolei Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego, również ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odniósł się do zmieniających się w ostatnich dwóch miesiącach przepisach prawa, które wpływają na funkcjonowanie gmin i powiatów. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. kwestie związane z gospodarką odpadamizdalnymi obradami organów stanowiących i kontrolnych jst czy przetwarzaniem danych osobowych w dobie koronawirusa.

W dyskusji nie zabrakło też głosu reprezentantów Marszałka Województwa Śląskiego.

W swoim wystąpieniu Danuta Sobczyk, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną przedstawiła aktualną sytuację w wojewódzkich szpitalach pod kątem trwającej epidemii, a także zawartość Śląskiego pakietu dla gospodarki.

Z kolei Monika Sternal, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówiła prawne zmiany i aktualne możliwości wykorzystania funduszy europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im podmioty, w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Burmistrzowie i wójtowie uzgodnili pod koniec wideokonferencji, że będą kontynuować bieżącą wymianę doświadczeń, które  płyną z walki z koronawirusem. Jednocześnie wyrazili chęć współpracy ze wszystkimi wojewódzkimi instytucjami samorządowymi i organami administracji rządowej. Priorytetem w tym zakresie będzie skuteczny i bezpieczny – dla mieszkańców naszego regionu – powrót „do normalności”.

materiały:

a) prezentacja p. Moniki Sternal, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pt. Zmiany prawne i aktualne możliwości wykorzystania funduszy europejskich w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej COVID-1.

fot. materiały prasowe ŚZGiP

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content