Konsultacje – projekt Regionalnej Polityki Rowerowej woj. śląskiego

Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej przypomina, iż Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Regionalnej Polityki Rowerowej województwa śląskiego oraz skierował go do konsultacji społecznych.

Projekt polityki oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego: (https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/konsultacje/konsultacje-spoleczne-projektu-regionalnej-polityki-rowerowej-wojewodztwa-slaskiego.html?vid=53598 ) oraz stronie poświęconej Polityce Rowerowej Województwa (https://rowery.slaskie.pl/content/rozpoczecie-konsultacji-spolecznych-regionalnej-polityki-rowerowej-woj-slaskiego).

Zachęcamy do wzięcia udziału w tych konsultacjach, które już się rozpoczęły i potrwają do 6 stycznia 2023 r.

Więcej informacji: https://rowery.slaskie.pl/content/projekt-regionalnej-polityki-rowerowej

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content