Kongres Przewodniczących na temat zwiększenia znaczenia rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Kongres Przewodniczących

Zwiększenie znaczenia rad gmin, powiatów i sejmików najważniejszym tematem Kongresu Przewodniczących.

W Wiśle zakończył się Kongres Przewodniczących, którego głównym tematem była dyskusja na temat zwiększenia znaczenia rad gmin, powiatów i sejmików województw. W Kongresie wzięło udział wielu ważnych przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy przedstawili swoje poglądy na ten temat. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Warto dodać ,że Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronat nad wydarzeniem.

Głównym celem Kongresu było omówienie kwestii dotyczących rozwoju i modernizacji samorządów lokalnych, a w szczególności roli rad gmin, powiatów i sejmików. Przewodniczący rad dyskutowali nad sposobami zwiększenia wpływu rad na proces podejmowania decyzji oraz nad możliwościami zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne. 

W trakcie debat przedstawiono również wiele konkretnych propozycji zmian w ustawach dotyczących samorządu terytorialnego. Przewodniczący rad zgromadzeni na Kongresie zgodzili się, że jednym z najważniejszych kroków, jakie można podjąć w tym celu, jest wprowadzenie zmian w ustawie o samorządzie. Zaproponowano również szereg innych rozwiązań, które mają na celu zwiększenie skuteczności działania rad i ich wpływu na podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym. Kongres Przewodniczących zakończył się podsumowaniem omówionych kwestii oraz ustaleniem dalszych działań mających na celu wzmocnienie samorządów lokalnych i zwiększenie ich roli w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym.

Dwa dni w Wiśle (17-18 marca) okazały się doskonałą okazją do merytorycznych dyskusji poświęconych zarówno bieżącym, bardzo konkretnym problemom jak i ogólniejszym rozważaniom dotyczącym dalszej przyszłości samorządu terytorialnego. Kongresy takie jak ten to także możliwość nawiązania kontaktów między samorządowcami z całej Polski. Organizatorzy już dziś deklarują organizację kolejnego wydarzenia w ramach następnych edycji oraz zapraszają do współtworzenia organizowanych przez siebie Kongresów: V Krajowego Kongresu Forów Skarbników w maju oraz VII Krajowego Kongresu Sekretarzy we wrześniu. Oba Kongresy odbędą się pod wspólnym hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

Szczegółowa relacja:
https://frdl.org.pl/aktualnosci/zwiekszenie-znaczenia-rad-gmin-powiatow-i-sejmikow-najwazniejszym-tematem-kongresu-przewodniczacych

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content