Konferencja pt. Kapitał obywatelski społeczności lokalnych, 24 kwietnia, Warszawa

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronatem konferencję pt. „Kapitał obywatelski społeczności lokalnych”, która odbędzie się w dn. 24 kwietnia br. (środa) w godz. 10:30-15:30 w Warszawie (ADN Centrum Konferencyjne Browary Warszawskie Budynek GH, wejście B ul. Grzybowska 56).

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Konferencja koncentrować się będzie wokół poniższych zagadnień:

1. Funkcjonowanie polskiej samorządności

Uczestnicy przyjrzą się funkcjonowaniu polskiej samorządności lokalnej w wymiarze kształtujących ją procesów społecznych. Na podstawie rozległych badań jakościowych przeprowadzonych w dwóch regionach naszego kraju oraz w oparciu o wyniki zrealizowanego sondażu zastanowimy się nad tym, jaki jest stan polskiej samorządności i jakie elementy go kształtują.

2. Rekomendacje w zakresie wzmocnienia udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym

Przedstawione zostaną wypracowane przez zespół ekspercki rekomendacje dotyczące procesów partycypacji na poziomie lokalnym, które mają na celu urzeczywistnienie wizji demokratycznej Polski opartej na autentycznej samorządności.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Parlamentu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego z różnych regionów Polski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Więcej informacji nt. wydarzenia dostępnych jest na stronie organizatora pod tym linkiem. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem wydarzenia pod nr tel.: 502 525 121 lub adresem e-mail: n.gmurkowska@frdl.org.pl.

 

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content