Konferencja planistyczna pt.: Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 26 października br. w Chorzowie odbyła się III już  Konferencja planistyczna pt.:  Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Śląski, przy współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Uniwersytetem WSB Merito Chorzów. W trakcie spotkania poruszone zostały następujące tematy: Strategia Rozwoju Gminy i Plan Ogólny jako nowe akty planistyczne, Nowe obowiązki gmin w świetle nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawanie decyzji w przedmiocie warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania po zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz bieżące problemy orzecznicze.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content