Kodeks postępowania administracyjnego w codziennej praktyce wydziałów komunikacji

Nasz Związek, w odpowiedzi na oczekiwania przedstawicieli Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych Związku, zorganizował w dniu 16 maja 2023 r. szkolenie pt. „Kodeks postępowania administracyjnego w codziennej praktyce wydziałów komunikacji”.

Szkolenie poprowadził p. dr Łukasz Strzępek – doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej, starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z k.p.a.

Szkolenie zostało podzielone na siedem bloków tematycznych. Wśród nich zostały poruszone tematy związane z problematyką wszczęcia postępowania administracyjnego, właściwością miejscową organów, czy następstwami prawnymi w sprawach dotyczących rejestracji pojazdu. Podczas szkolenia omówiono kwestie związane z terminami w postępowaniu administracyjnym, a także problematykę toku postępowania. Nie zabrakło również dyskusji nt. administracyjnych kar pieniężnych, w tym relacji pomiędzy przepisami k.p.a. a Prawem o ruchu drogowym.

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content