Kodeks dobrych praktyk w zakresie postępowania administracyjnego w codziennej praktyce wydziałów komunikacji

W dn. 8 grudnia br. Zarząd Związku przyjął dokument pn. Kodeks dobrych praktyk w zakresie postępowania administracyjnego w codziennej praktyce wydziałów komunikacji. Autorem dokumentu jest dr Łukasz Strzępek – doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej, starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego.

Celem powstania ww. Kodeksu było stworzenie kompendium podstawowych informacji na temat zasad postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki zadań stawianych przed wydziałami komunikacji. Przyjęty w opracowaniu układ treści, który w swoim założeniu ma być dla czytelnika przyjazny i ułatwiający orientację w omawianej tematyce, skoncentrowany jest na wybranych zagadnieniach, które w ocenie autora mają największe znaczenie dla ich pracy. Dokument ten jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Opinie rekomendacje i inne pisma”.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content