Hierarchia funkcjonalna miast jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich.

Wczoraj,  w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się seminarium poświęcone prezentacji wyników badań hierarchii funkcjonalnej miast oraz dyskusji nad ich potencjalnymi zastosowaniami w systemie polityk publicznych.

Spotkanie otworzyła Anna Jedynak – Rykała, Wicemarszałek Województwa Śląskiego. W imieniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – wszystkich zgromadzonych przywitał Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku. Na Sali Województwa Śląskiego nie zabrakło  Piotra Kuczery, Prezydenta Miasta Rybnika, Przewodniczącego ŚZGiP.Pan Witold Magryś podziękował Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów za propozycję współpracy przy organizacji tego spotkania:,, Bardzo się cieszymy, że  miasto Katowice po raz  kolejny jest miejscem inauguracyjnym istotnego wydarzenia ,a Śląski Związek Gmin i Powiatów stał się jego  oficjalnym partnerem” – podkreśla Dyrektor Biura Związku.

W trakcie pierwszego z cyklu seminariów przedstawiono i omówiono wyniki badań opartych na teorii ośrodków centralnych mogących mieć praktyczne zastosowanie w planowaniu polityk regionalnych i krajowych. Instytut Rozwoju Miast i Regionów przeprowadził kompleksowe badanie identyfikujące funkcje usługowe polskich miast, zwane również funkcjami centralnymi, oraz rolę, jaką ośrodki miejskie pełnią w kontekście swojego otoczenia.

W trakcie seminarium starano odpowiedzieć się na szereg ważnych pytań: Czy istnieją skuteczne sposoby na zahamowanie procesu degradacji miast? Jakie działania można podjąć, aby zwiększyć ich atrakcyjność? W jaki sposób zaprogramować wsparcie dla tych miast, aby było skuteczne i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i problemów? Czy istnieją przykłady udanych inicjatyw lub projektów, które przyczyniły się do odnowy miast? A także, jakiego typu wsparcia potrzebują polskie metropolie, aby wygrywać konkurencję o ograniczone zasoby na rynku europejskim?

,,Jesteśmy przekonani, że nasze obserwacje i powyższe pytania stanowią dobry punkt wyjścia do szerszej dyskusji i zaplanowania bardziej czułych terytorialnie polityk krajowych i regionalnych. O ile teoria, diagnoza i wyniki badań stanowią dobry początek, to znalezienie właściwych odpowiedzi i rozwiązań możliwe będzie jedynie przy aktywnym udziale wszystkich podmiotów i osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację polityk rozwojowych, na szczeblu krajowym, regionalnym” – podkreślają organizatorzy.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content