Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 września 2022 r. w/s projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk UC130)

Skip to content