Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 czerwca 2022 r. w/s urealnienia maksymalnych stawek zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Skip to content