Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 29 kwietnia 2022 r. w/s negatywnego oddziaływania wzrostu kosztów obsługi długu publicznego na rozwój samorządów lokalnych

Skip to content