Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 28 maja 2021 r. w/s propozycji zmian w trybie realizacji programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” ze środków Funduszu Solidarnościowego

Skip to content