Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 27 maja 2022 r. w/s uregulowania obowiązków zgłaszania zmian adresów zamieszkania przez podatników lokalnych oraz wprowadzenia sankcji z tytułu niezgłaszania nieruchomości do opodatkowania

Skip to content