Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 27 maja 2022 r. w/s podjęcia działań zmierzających do zapewnienia stabilnego i trwałego systemu opieki długoterminowej w domach pomocy społecznej

Skip to content