Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 23 kwietnia 2021 r. w/s zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie możliwości ubiegania się przez podmioty lecznicze o dotację ze środków jednostki samorządu terytorialnego

Skip to content