Audyt wewnętrzny w służbie samorządów

Posiedzenie Grupy roboczej ds. audytu wewnętrznego w dn. 24.04.24; działającej przy ŚZGiP

Audyt wewnętrzny to nieodłączna część zarządzania każdą organizacją, również samorządową. W kontekście dynamicznie zmieniającego się środowiska politycznego, gospodarczego i społecznego konieczne jest ciągłe doskonalenie standardów audytu. W tym kontekście Grupa Robocza ds. Audytu Wewnętrznego odgrywa kluczową rolę w wymianie wiedzy i doświadczeń, pozwalając audytorom wewnętrznym z różnych jednostek samorządowych na skuteczne dostosowanie się do nowych wyzwań.

Grupa Robocza ds. Audytu Wewnętrznego, powołana w 2023 roku (z inicjatywy UM Częstochowa), stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla audytorów wewnętrznych z różnych jednostek samorządowych z terenu województwa śląskiego. Dotychczasowa tematyka spotkań obejmowała m.in. zmiany w ustawach, plany audytów i analizę ryzyka, a także relacje między audytem wewnętrznym a jednostkami kontrolnymi. Regularność tych spotkań, odbywających się zazwyczaj raz na kwartał, umożliwia ciągłe doskonalenie praktyk audytu i monitorowanie zmian w przepisach oraz standardach.

Ostatnie spotkanie Grupy Roboczej ds. Audytu Wewnętrznego (które odbyło się w dn. 24 kwietnia 2024 r. w Katowicach) było okazją do omówienia najnowszych globalnych standardów audytu wewnętrznego. Szczególnym gościem spotkania była p. dr inż. Elżbieta Paliga, Członek Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Kierownik – Audytor Wewnętrzny AWF Katowice, która poprowadziła dyskusję na ten temat.

Należy podkreślić, że Grupy Robocze działające przy ŚZGiP pełnią istotną rolę nie tylko w wymianie doświadczeń, ale także w tworzeniu modelowych rozwiązań oraz w promowaniu dobrych praktyk. W ramach tych grup podejmowane są także działania mające na celu wspieranie konkretnych działań zmierzających do rozwoju samorządów oraz rozwiązywania problemów z nimi związanych.

Grupa (której koordynatorem jest p. Bogdan Rajek, Audytor Wewnętrzny z UM Częstochowa) stanowi także niezastąpioną platformę umożliwiającą audytorom dostęp do najnowszych informacji i najlepszych praktyk w dziedzinie audytu i kontroli zarządczej. Ich rola w doskonaleniu procesów zarządczych w samorządach jest nieoceniona, a ich aktywność przyczynia się do podnoszenia standardów zarządczych na szczeblu lokalnym.

Data wydarzenia: 2024-04-24

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content