Podsumowanie cyklu szkoleń nt. transformacji energetycznej

Zakończyliśmy cykl szkoleń pod nazwą „Przygotowanie specjalistów ds. bezpieczeństwa transformacji energetycznej jst/odporności elektroprosumenckiej jst”. W ramach tego przedsięwzięcia rozmawialiśmy  o zarządzaniu i gospodarowaniu energią na poziomie samorządów lokalnych, a także wyzwaniach elektroprosumeryzmu.

W cyklu uczestniczyła liczna grupa pracowników urzędów z naszego regionu. To przedsięwzięcie realizowaliśmy  wspólnie z partnerami:

– Stowarzyszenie Założycielskie Elektroprosumeryzmu,

– Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050,

– Konwersatorium Inteligentna Energetyka.

Podczas cyklu regularnie spotykaliśmy się i omawialiśmy praktyczne obszary transformacji w trybie tzw. innowacji przełomowej (TETIP). Rozmawialiśmy m.in. o:

  • koncepcji transformacji TETIP;

  • źródłach OZE i magazynach energii;

  • elektrowniach biogazowych;

  • społecznych i politycznych uwarunkowaniach transformacji energetycznej w kierunku elektroprosumeryzmu;

  • użytkowaniu energii elektrycznej w kontekście przemysłu 4.0 i gospodarki o obiegu zamkniętym.

W gąszczu tych skomplikowanych zagadnień pomagali się nam poruszać prelegenci z zespołu eksperckiego z Powszechnej Platformy Transformacyjnej Energetyki 2050, którzy przygotowali program merytoryczny tego przedsięwzięcia. Warto nadmienić, iż nad cyklem spotkań czuwał profesor Jan Popczyk, związany przez lata z Politechniką Śląską – Główny autor koncepcji pierwszej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki (PURE) stanowiącej część transformacji ustrojowej państwa. Współtwórca i pierwszy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych (1990-1995). Autor doktryny monizmu elektrycznego, fundamentalnej podstawy gospodarki elektroprosumenckiej. Współpracuje z samorządami i sektorem MMSP na rzecz transformacji energetycznej do elektroprosumeryzmu (Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050).

Nawiązując do tematyki szkoleń warto przypomnieć, czym jest elektroprosumeryzm – to nazwa ekosystemu gospodarczego, który należy postrzegać w trzech wymiarach: społecznym, technologicznym i środowiskowym. Jest on ukształtowany w procesie transformacji. Z jednej strony oznacza wygaszanie wielkoskalowej energetyki korporacyjnej paliw kopalnych, a z drugiej wiąże się z elektryfikacją wszystkich potrzeb energetycznych, za pomocą odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

#RozwijamyWiedzę #Transformacja

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content