19 grudnia, 2022

9 grudnia w Rybnika Zgromadzenie Ogólne naszego Związku przyjęło stanowiska w ważnych kwestiach dotyczących bieżącego działania samorządów lokalnych:   stanowisko w sprawie sytuacji w szpitalach miejskich i powiatowych województwa śląskiego; stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej; stanowisko w sprawie procedowanych zmian
Jak poinformowała redakcja serwisu samorządowego PAP w Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy Prawo wodne.   Ujednolicone przepisy obejmują m.in. zmiany wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Tekst dostępny poniżej.  
Skip to content