20 października, 2022

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz Dyrektywy wodnej. W rozmowie z redakcją Portalu samorządowego Mariusz Dyka, Przewodniczący Komisji Ekologii naszego Związku, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach wyjaśnia jak te, wciąż projektowane,

20 października w Lidzbarku Warmińskim odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 30-lecia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, z którym nasz Związek współpracuje w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. – Siła wspólnot lokalnych tkwi w samorządowej współpracy, którą Państwa Związek od trzech dekad skutecznie rozwija. Ten jubileusz to nie tyko wyjątkowy moment w

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content