8 grudnia, 2016

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Czechowicach Dziedzicach odbyła się XLI sesja Zgromadzenia Ogólnego Związku. Zgromadzenie Ogólne przyjęło dokumenty programowe na rok następny: plan działalności i plan finansowym na rok 2017. W ramach porządku obrad przewidziane było także przyjęcie stanowisk w ważnych sprawach dla samorządu lokalnego.
Skip to content