10 lat współpracy z ukraińskimi miastami i gromadami – delegacja ŚZGiP we Lwowie.

W dniu 17 stycznia br. we Lwowie odbyła się uroczystość podpisania kolejnego już porozumienia o współpracy polsko – ukraińskiej między Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów a Kijowskim Oddziałem Regionalnym Związku Miast Ukrainy.

Samorządowcy z obu krajów postanowili tym razem spotkać się w połowie drogi między oboma regionami, tj. obwodem kijowskim i województwem śląskim, a miejscem spotkania był lwowski ratusz. Stronę ukraińską reprezentował Anatolij Fedoruk, Mer Buczy, Prezes Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy oraz Witalij Andriejew, Dyrektor Wykonawczy KORZMU.

Stronę polską reprezentowali z kolei Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów a także Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku.

,,Program Współpracy polsko – ukraińskiej będzie w tej edycji dotyczył w szczególności współpracy instytucjonalnej między oboma Związkami, w tym wymiany najlepszych praktyk wsparcia i pomocy wobec członków obu organizacji.” – podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący ŚZGiP.

,, Zależy nam przede wszystkim na wzmacnianiu samorządności w obu współpracujących ze sobą regionach, tj. w województwie śląskim, na którym działamy oraz na terenie którego działa Kijowski Oddział Regionalny Związku Miast Ukrainy.” – dodaje Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny.

W trakcie wizyty polska delegacja złożyła kwiaty na cmentarzu Orląt Lwowskich oraz ku czci ofiar napaści Rosji na Ukrainę.

,, Chcielibyśmy, aby działania, które będziemy podejmowali w kolejnych latach skutkowały nawiązywaniem kolejnych, dwustronnych partnerstw między miastami ukraińskimi i polskimi. Uważamy, iż bliskie relacje miast są najbardziej skuteczną formą współdziałania i wzajemnej pomocy.”– dodaje Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku.

 

Zapraszamy do spot „Razem zbudujmy lepsze jutro” zrealizowany w 2023 r.  https://www.youtube.com/watch?v=ZdtOPfEGAjw

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content