Zdalna bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Miedźno

Gmina Miedźno przypomina, że bezpłatna pomoc prawna oferowana jest także w czasie epidemii COVID-19, ale w formie zdalnej. 

"Bezpłatna pomoc prawna została uruchomiona w Urzędzie Gminy Miedźno po wyborach samorządowych przeprowadzonych w listopadzie 2014 roku. Regularnie korzysta z niej wielu mieszkańców Gminy Miedźno."

więcej informacji:
http://www.miedzno.pl

Data zamieszczenia: 6.04.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy