Warsztaty dot. PGN Województwa Śląskiego w dn. 27 września 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 27 września 2016 r. odbyły się w Katowicach warsztaty dot. dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego  z udziałem członków Regionalnej Rady ds. Energii. Organizatorem warsztatów był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W trakcie warsztatu dyskutowano m.in. nad celami i kierunkami działań w sferze gospodarki niskoemisyjnej.

Polecamy




Współpracujemy