Uroczyste sadzenie dębu w CKPiU w Zabrzu

W dn. 6 września 2018 r. uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu wzięli udział w uroczystym sadzeniu dębu. Wydarzenie to odbyło się w ramach akcji pn. Symboliczne nasadzenia drzew w gminach i powiatach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów celem uhonorowania setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na zakończenie został odśpiewany przez wszystkich hymn narodowy.

Polecamy
Współpracujemy